Advokat Kristiansand

Når en konflikt når høyder og sterke følelser blir involvert, kan det være vanskelig å være nøytral. Da er det lurt å få råd og hjelp av en advokat. Slik finner du best advokat for din sak – kjapt og enkelt.

Finn den rette advokat

Det er mange advokater å velge mellom i Kristiansand. Det kan være både overveldende og tidkrevende. Slik finner du den advokaten som hjelper deg på best mulig måte – kjapt og enkelt.

Advokat Kristiansand

Har du behov for tjenestene til en advokat? Uavhengig av hvilken sak du har behov for juridisk hjelp til, finnes det alltid en advokat som kan hjelpe deg. Å få tilbud fra flere advokater er viktig for å finne den advokaten som kan hjelpe deg best. Husk; forskjellen på en god og dårlig advokat kan påvirke utfallet.

Om Kristiansand

Kristiansand er en by og kommune i Vest-Agder fylke og har over 87 000 innbyggere, mens tettstedet Kristiansand har over 61 000 innbyggere. Jo flere innbyggere, jo større behov for advokater. Man må også huske på at flere bedrifter har sitt hovedsete i Kristiansand. I Kristiansand kan man finne advokater i alle prisklasser.

Advokat Kristiansand

Fant du ikke det du lette etter? Se andre relevante sider her:

Advokat Bergen

Finn beste advokat i Bergen

Advokat Tromsø

Finn beste advokat i Tromsø

Advokat Stavanger

Finn beste advokat i Stavanger

Advokat Kristiansand

Mange av oss vil en eller annen gang i løpet av livet oppleve behov for tjenestene til en advokat. Hvilke tjenester kan en advokat tilby og må det bli en så dyr opplevelse? 

Siden livet er uforutsigbart, kan det være lett å havne i problemer der man trenger juridisk bistand. Problemer kan være noe så enkelt som en nabokrangel om et tre eller en garasje som hindrer utsikten eller et arveoppgjør der det uenigheter i familien. Ellers kan man ha blitt utsatt for større problemer som en kriminell handling der du trenger en advokat som taler din sak i retten.

Hva er egentlig en advokat?

Den beskyttede tittelen advokat har mange kriterier som må oppfylles for at man skal kunne bruke selve tittelen. Eksempelvis må man ha bestått juridisk embetseksamen, samt fått en advokatbevilling for å kunne bistå en klient med juridiske tjenester. Da har man rett til å gi bistand gjennom rådgivning og ved å representere klienten overfor domstoler, andre offentlige myndigheter og i saker mot private parter. Hvem som kan fungere som advokat er bestemt av norske lover og forskrifter. Her er det spesifisert hvilke krav som stilles og hvilke plikter en advokat har i sin rolle. Advokatbevilling anskaffes ved å bestå juridisk embetseksamen. Vedkommende må også være over 20 år. Videre må man ha fått godkjent 2 års fulltidspraksis som advokatfullmektig, dommerfullmektig eller politifullmektig. 2 års praksis som universitetslærer i rettsvitenskap kan også telle. Det er dessuten helt nødvendig å ha fullført Advokatkurset. Det er et kurs som går over 46 timer og arrangeres ved Juristenes utdanningssenter. Kurset avsluttes med en advokateksamen. Sist, men ikke minst, er det nødvendig å ha plettfri vandel, dokumentert med politiattest.

Finn beste advokat i Kristiansand

Ved å få tilbud fra flere advokater i Kristiansand, kan du enkelt sammenligne kompetanse, erfaring og pris. Dermed er du et skritt nærmere å finne den beste blant dem!

Når trenger du advokat?

Dette er et bra spørsmål, for ja, når trenger man egentlig en advokat? Skal man svare kort på dette må det være at det lønner seg å ha en advokat når man er i en konflikt som er sentrert rundt juridiske spørsmål. Enkelte saker kan man helt klart håndtere på egenhånd, ved å henvise motparten til det korrekte lovverket. Når det er sterke følelser inne i bildet, blir det vanskelig å holde seg nøytral i konflikten, så hvis konflikten når nye høyder kan det være greit å ha en advokat som er en nøytral part i konflikten. Advokaten vil gi deg råd om hvordan du best mulig kan håndtere situasjonen, sett fra et juridisk ståsted. Om du har en sak du ønsker hjelp med, så må du gjerne ta kontakt med en advokat du tror kan hjelpe deg og hør om vedkommende kan være interessert i å ta saken. Skulle advokaten tro og mene at det ikke finnes juridisk hold i saken, kan det være greit at du løser saken gjennom andre instanser, konfliktrådet for eksempel. Hos konfliktrådet kan du velge å ta med den en advokat som vil passe på at dine interesser blir tatt vare på så langt det er mulig, eller så kan du velge å ta møtet selv. Midt oppe i det hele, handler det også gjerne om økonomi og i enkelte tilfeller er det slik at du kan bli nødt til å betale utgiftene du har til advokat selv, noe som kan bli en kostbar affære.

Finn advokat i Kristiansand

Det er ikke alltid like lett å finne en advokat, noen ganger kan det være vanskelig. Av og til kan det finnes noen geografiske begrensninger som sier noe om utvalget av advokater på ett sted. I Kristiansand finner man et greit utvalg av advokater, men det vil ikke si at det er like greit andre deler av landet. Skulle ta ha lang reisevei til advokaten, men ikke har mulighet til å dra, vil noen advokater også være villige til å ta denne reiseveien for deg. For å få nærmere informasjon om dette, kontakter du byrået du ønsker å benytte deg av. Før du finner en advokat må du vurdere hva slags sak det er du har og hvilke områder i jussen saken kommer inn under. Det er derfor viktig at du gjør en god research, for da kan du finne en advokat som har spesialisert seg på akkurat det området som saken er innenfor. Advokater som har valgt å spesialisere seg vil ha større kunnskap om lover på området og anvendeligheten, enn hva en advokat med et generelt fokus på juss vil ha. Skulle saken for eksempel handle om barn og barnerett, er det en fordel med en advokat som har spesialisert seg innen dette området. Er du siktet eller tiltalt for noe som har med hvitvasking å gjøre, bør advokaten din ha god peiling på lovverket rundt økonomisk kriminalitet, for å kunne gi deg mest mulig juridiske råd. Strafferetten er et stort område som favner all form for kriminell aktivitet og når det kommer til strafferett, har gjerne advokatene spesialisert seg på spesifikke områder innenfor strafferetten. Via et kontaktskjema som du finner på de fleste av advokatselskapene sine nettsider, kan du ta kontakt med de ulike selskapene om du skulle ha spørsmål om hvorvidt de kan være behjelpelige med akkurat din sak. Det vil lønne seg for deg at du spør selskapene om pris og om det finnes muligheter for noen form for fri rettshjelp. Ved å gjøre det på den måten, kan du få sjekket flere selskap før du bestemmer deg for et bestemt advokatbyrå. Det kan faktisk være greit å benytte seg av et advokatbyrå i stedet for å benytte seg av en selvstendig advokat, dette fordi en selvstendig advokat ikke nødvendigvis vil ha et stort apparat i ryggen om noe skulle skje, noe som et byrå med flere advokater innehar.

Advokat

Det finnes mange ulike måter å jobbe på som advokat. Generelt sett, skal advokaten i første omgang vurdere saker som klienter kommer med, så ser de på hva som gjøres med saken og videre vil de gi råd til klientene om hvordan de forskjellige sakene kan følges opp framover. Advokatens klienter kan være alt fra privatpersoner, store og små bedrifter, offentlige etater og internasjonale selskap. De større bedriftene i Norge har gjerne en bedriftsadvokat. Som bedriftsadvokat er man ansatt i bedriften man jobber for og oppgaven din er å forholde deg til alt det juridiske som har med bedriften å gjøre. I enkelte tilfeller har også større organisasjoner en egen advokat, altså en organisasjonsadvokat, som jobber med å håndtere alt det juridiske i organisasjonen.

I det offentlige finner vi også advokater som representerer staten og forsvarer statens interesser. Disse advokatene er for eksempel politiadvokat, statsadvokat eller riksadvokat. En advokat som er ansatt av kommunen, en kommuneadvokat, er ansatt for å forsvare kommunens interesser. De advokatene som spesifikt jobber med strafferett er ofte forsvarsadvokater eller bistandsadvokater.

En god del advokater har også valgt å ta etterutdanning i advokatmekling, som betyr at de kan fungere som meklere på vegne av en part eller mellom to parter. De fleste konflikter trenger ikke nødvendigvis å havne i en rettssal, for man kan komme lang dersom meglingen er god. Under meklingen kommer en av de mange av oppgavene til en advokat inn i bildet. Blant annet, så er det å gi råd til klienten om hva man kan og ikke kan gjøre i gitte situasjoner, noe av det viktigste advokaten kan gjøre. Det er mennesker å komme opp i situasjoner som engasjerer oss i den grad at vi kan risikere å tråkke over noen grenser og da er det greit med en sparrepartner som forteller oss hvor grensene mellom lovlige og ikke-lovlige handlinger går. Det hender at følelsene tar overhånd om man er i en konflikt, spesielt om det skulle ligge en personlig grunn bak konflikten. Da vil det være nødvendig med en nøytral part, altså advokaten, som snakker ut fra lovverket og ikke dine følelser. Advokaten kan også føre meklingen for deg om det skulle ha seg sånn at du seg ikke har tid eller krefter til å ta det selv. Advokaten kan også utføre juridiske dokumenter som for eksempel juridisk bindende avtaler og kontrakter. Skulle det blir en sivil rettssak ut av konflikten, kan advokaten også føre din sak.

Kontakt

Har du spørsmål eller trenger mer informasjon? Kontakt oss på kontakt@besteadvokatkristiansand.no

Hvem er Norges beste advokater?

Hvem som er Norges beste advokat er vanskelig å si, ettersom det finnes mange advokater og innenfor flere saksområder. Den beste advokaten i et saksområde er ikke nødvendigvis den riktige advokaten for deg dersom din sak er innenfor et annet rettsområde....

les mer

Regler for god advokatskikk

Regler for god advokatskikk finner man i forskrift til domstolloven kapittel 11, advokatforskriften. Her fremgår det at reglene skal ha som formål å sikre at advokatvirksomheten uføres etter etiske prinsipper, altså skal det sikre advokatens opptreden og...

les mer

Hvor mye tjener en advokat?

Nøyaktig beløp for hvor mye en advokat tjener varierer med blant annet om advokaten jobber i det offentlige eller det private, hvilken by, hvilket saksområde og erfaringsnivå. For å gi et estimert beløp går vi ut ifra Statistisk sentralbyrå: Jurister og...

les mer