Artikler

Vi har samlet sammen en rekke artikler med råd og tips for de som er i en situasjon hvor de trenger en advokat. Her kan du lære mer om hvordan man velger riktig advokat og selve prosessen.

Hvem er Norges beste advokater?

Hvem som er Norges beste advokat er vanskelig å si, ettersom det finnes mange advokater og innenfor flere saksområder. Den beste advokaten i et saksområde er ikke nødvendigvis den riktige advokaten for deg dersom din sak er innenfor et annet rettsområde....

les mer

Regler for god advokatskikk

Regler for god advokatskikk finner man i forskrift til domstolloven kapittel 11, advokatforskriften. Her fremgår det at reglene skal ha som formål å sikre at advokatvirksomheten uføres etter etiske prinsipper, altså skal det sikre advokatens opptreden og...

les mer

Hvor mye tjener en advokat?

Nøyaktig beløp for hvor mye en advokat tjener varierer med blant annet om advokaten jobber i det offentlige eller det private, hvilken by, hvilket saksområde og erfaringsnivå. For å gi et estimert beløp går vi ut ifra Statistisk sentralbyrå: Jurister og...

les mer