Hvem som er Norges beste advokat er vanskelig å si, ettersom det finnes mange advokater og innenfor flere saksområder. Den beste advokaten i et saksområde er ikke nødvendigvis den riktige advokaten for deg dersom din sak er innenfor et annet rettsområde. Det viktigste for deg er at du finner en advokat som er dyktig innenfor ditt saksområde og som kan vinne saken for deg. I tillegg er det viktig at du finner en advokat du føler du kan stole på og kommuniserer godt med

Det er mange flinke og dyktige advokater der ute i flere advokatfirmaer. Mange har lang erfaring og vet hvordan de skal vinne saker gjennom god argumentasjon. Fokuser derfor på å finne en dyktig advokat du har en god dialog med, som kan lovens rammer inn og ut i ditt saksfelt, og som du ikke blir ruinert av å bruke.