Nøyaktig beløp for hvor mye en advokat tjener varierer med blant annet om advokaten jobber i det offentlige eller det private, hvilken by, hvilket saksområde og erfaringsnivå. For å gi et estimert beløp går vi ut ifra Statistisk sentralbyrå:

Jurister og advokater Alle sektorer 699 960 kr
  Privat 757 650 kr
  Kommunal 725 760 kr
  Statlig 623 040 kr

 

Generelt sett er advokatyrket godt betalt, og over tid vil mange advokater opparbeide seg en god årslønn. Ovenfor er gjennomsnittsbeløpet, altså vil som regel nyutdannede ha en lavere inntekt, mens de med flere års erfaring i bransjen har opparbeidet seg en høyere lønn.